Colofon

De UGent Corpusfinder database probeert een overzicht te bieden van bestaande corpora voor de talen die aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent gedoceerd worden. In het academiejaar 2015-2016 wordt het voor het eerst in gebruik genomen door de UGent gemeenschap. De initiatiefnemers van het project zijn Dr. Filip Verroens, Prof. Dr. Peter Lauwers en Prof. Dr. Miriam Taverniers (Vakgroep Taalkunde, GLIMS). De technische ondersteuning werd verwezenlijkt door de informaticacel van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Colophon

The UGent Corpusfinder database attempts to provide an overview of existing corpora for the languages taught at the Department of Linguistics, Ghent University. The database was released for the university community in the academic year 2015-2016. The initiators of the project are Dr. Filip Verroens, Prof. Dr. Peter Lauwers and Prof. Dr. Miriam Taverniers (Department of Linguistics, GLIMS). Technical support was supplied by the ICT department of the Faculty of Arts and Philosophy.